De Stichting, opgericht op 31 juli 1995, stelt zich ten doel bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen in de geest van Rotary door het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen die hulp behoeven en aan instellingen van algemeen maatschappelijk belang welke zich de bestrijding van bepaalde maatschappelijke noden tot taak stellen, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting wordt door de Belastingdienst vanaf 1 januari 2011 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting 2001. Deze ANBI-status geldt zolang voldaan wordt aan de geldende voorwaarden.