Projecten

update 12 okt 2019
Gelre ziekenhuizen fietstocht
 

            http://www.rotaryapeldoornsprengen.nl/UserFiles/Image/KCA%20Logo_CMYK_def%20-01%281%29.jpg

De Gelre ziekenhuizen fietstocht op de eerste zaterdag in september ondersteunen wij al sinds het begin ervan (2011) door het inrichten en in bedrijf houden van het rustpunt. De winst die wij maken met het verkopen van consumpties komt ten goede aan de weekendschool Kids College Apeldoorn. De 9e fietstocht is op 7 september 2019 verreden. Ook dit jaar was het Infanterie Schiet Kamp (ISK) de sponsor-in-natura van dit evenement. Net als in voorgaande jaren genoten de deelnemers van het prachtige gebied ten oosten van de Harskamp waar je anders nooit mag komen. Het aantal deelnemers was  minder dan vorig jaar; de teller stond nu op 1160. Dit lagere aantal is met name te wijten aan het voorspelde slechte weer voor deze zaterdag. De opbrengst was in vergelijking met vorig jaar dan ook aanzienlijk lager: € 1.750 (vorig jaar € 2.552). Dat geld kan Kids College Apeldoorn, naast de donatie die onze club jaarlijks uit onze Stichting Community Service doet, heel goed gebruiken. Dit ‘handen uit de mouwen’ project wordt door onze clubleden als ‘fellowship’ pur sang ervaren.


  

  Meer weten over Kids College? Kijk op http://www.kidscollegeapeldoorn.nl en lees de nieuwsbrief.


Sprengen-Bergh Golfdag​


Dit jaar organiseerde Rotaryclub Apeldoorn Sprengen samen met Golf en Business Club De Scherpenbergh in Lieren op 6 juli jl. voor de zesde keer de Sprengen-Bergh Golfdag. Het doel van deze dag, waar gemiddeld zo’n 100 personen aan deelnemen, is zo veel mogelijk geld op te halen voor een goed doel waarbij de voorkeur uitgaat naar een lokaal project.
In 2013 werd gestart met de Starz Foundation (project: onderzoek naar baarmoederhalskanker) ondersteund. Vervolgens kwam in 2014 het Hospice in Beekbergen (onder meer aanschaf van matrassen en audioapparatuur) aan de beurt en in 2015 werd de oprichting van de Stichting Eigen Dak (verstrekken van leningen aan daklozen) mogelijk gemaakt. Villa Joep (onderzoek naar neuroblastoom kanker bij kinderen) was in 2016 het goede doel en vorig jaar werd de aanschaf van een krattenafwasmachine ten behoeve van de Voedselbank in Apeldoorn bekostigd.  Dit jaar werd de Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst ondersteund.
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. De stichting heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. In Apeldoorn en Voorst zijn er meer dan 4000 kinderen die tot deze groep behoren en de Stichting Leergeld bereikt nog maar één derde daarvan.
De Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst bestaat volledig uit vrijwilligers die de gezinnen bezoeken en de hulpbehoefte inventariseren. Wanneer kinderen voor de steun in aanmerking komen krijgen zij deze middels vouchers dan wel betaalt de stichting de bijdragen voor bijvoorbeeld schoolreisjes dan wel deelname aan sociale activiteiten zoals sport en cultuur.
Omdat de organisatoren van de Sprengen-Bergh Golfdal een voorkeur hebben voor lokale projecten met een duidelijk aanwijsbaar doel, werd gekozen voor de aanschaf van tweedehands fietsen voor kinderen uit bovengenoemde doelgroep. Met een fiets ben je mobiel, kun je naar school, naar een sportclub enz. en kun je meedoen met je leeftijdgenootjes.
Dankzij ook dit jaar weer een groot aantal deelnemers aan het golftoernooi en het speciale avondprogramma, de sponsoren en een aantal andere activiteiten kreeg de voorzitster van de Stichting aan het eind van de avond de toezegging voor een bedrag waarmee de aanschaf van 155 gebruikte fietsen kan worden bekostigd. Weer een prachtige opbrengst voor een zeer geslaagde Golfdag!

     
                 

 


Het Armenveld
Een ander 'doe' project is het jaarlijks onderhoud aan het Armenveld, een uniek stukje heide tussen 't Leesten en Beekbergen. Wij voeren dat jaarlijks uit op een donderdagavond, de avond van de clubbijeenkomst, in de periode eind augustus, begin september. Omdat in 2014 het Armenveld voor de 5e keer onderhanden is genomen hebben wij dat gevierd met de ‘onthulling’ van een zwerfsteen met plaquette. Dit jaar (2017) hebben wij als club op 24 augustus en 7 september 'achterstallig onderhoud' uitgevoerd door de opslag van vliegdennen, berken en vogelkers te verwijderen, vooral in het zuidoostelijk deel van de hei. Het Armenveld ziet er weer uit zoals dat hoort en kan er weer een jaartje tegen. De barbecue na afloop op de picknickplaats was weer een succes, dank zij de goede zorgen van ons clubrestaurant de Boschvijver.
Klik hier voor een bijzondere krant uit 2016!
   
     
   
 
Rotaplast Nederland


 

Als club hebben wij een van onze leden en zijn echtgenote ondersteund om deel te nemen aan een uitzending van de stichting Rotaplast.
Van 25 januari 2015 tot en met 6 februari zijn zij samen naar Chittagong in Bangladesh geweest.

    

In een team van 23 internationale hulpverleners hebben zij onder primitieve omstandigheden kinderen met gespleten lip en of verhemelte geopereerd. Daarnaast hebben zij zowel kinderen als volwassenen met ernstige brandwonden een nieuwe kans gegeven. De ongeveer 85 operaties vonden plaats in een locaal ziekenhuis waarbij in de ochtend om half acht werd begonnen en de operaties veelal doorliepen tot na acht uur in de avond. Op drie operatietafels werd voortdurend geopereerd waarbij de resultaten indrukwekkend waren.
Ons lid werkte daarbij als anesthesioloog en zijn echtgenote als verpleegkundige op de recoverkamer.
Een geweldige persoonlijke ervaring en voor de club een bijzondere manier om invulling te geven aan International Service.

     
 

Onderhoud koppelsprengen

Voor de combinatie van een aantal Handen uit de mouwen’ en fundraising projecten hanteren wij een min of meer vaste verdeling over het jaar.

In januari helpen we mee met het jaarlijkse onderhoud aan de Koppelsprengen bij de Hamermolen aan de Hoenderloseweg in Ugchelen. Een aantal clubleden hult zich in laarzen en werkkleding gaat een morgen aan de slag met andere vrijwilligers. De lunch na afloop in De Hamermolen met snert en broodjes is elke keer weer een gezellige afsluiting.

      
 


NL Doet
 
  
In maart doen we onder de vlag van Interservice Apeldoorn mee aan NL Doet. De Stichting Present bemiddelt bij het vinden van geschikte projecten. Zo hebben we samen met leden van andere Apeldoornse serviceclubs gewerkt aan het opknappen van een scoutingclubhuis, het maken van een wandeling met bewoners van het Zonnehuis in Beekbergen, het onderhouden van de belevenistuin van Visio erf en het aanleggen van een moestuin voor de Stichting Mudanthe.